Bateria w sterowniku serii Q

Bateria w sterowniku serii Q

Procedura instalacji akumulatora Q6BAT

Złącze akumulatora w Q6BAT jest odłączone podczas transportu. Podłącz złącze w następujący sposób.

Model podstawowy QCPUModel wysokowydajny QCPU, procesor CPU, redundantny CPU i model uniwersalny QCPUGdy bateria modułu CPU osiągnie kres swojej żywotności, wymień ją zgodnie z poniższymi procedurami.

Przed wyjęciem baterii zasilanie sterownika programowalnego musi być włączone przez 10 minut lub dłużej. Dane w pamięci są podtrzymywane przez pewien czas przez kondensator nawet po wyjęciu baterii, jednakże dane w pamięci mogą zostać skasowane, jeśli czas wymiany przekroczy czas podtrzymania, nie dłużej niż 3 minuty.

Procedura wymiany baterii Q6BAT w modelu Basic QCPUProcedura wymiany baterii Q6BAT dla modelu High Performance
QCPU, Process CPU, Redundant CPU i modelu uniwersalnego QCPU