Bloki Funkcyjne dla IQ-R Safety CPU

Bloki Funkcyjne dla IQ-R Safety CPU

Bloki funkcyjne do iQ-R Safety dostępne są domyślnie w nowszych wersjach oprogramowania GXWorks3,

Można również spróbować manualnie zainstalować bloczki w wersji GX Works 3, których instalacja przedstawiona została na poniższym zrzucie ekranu:Załącznik zawiera bibliotekę z  Blokami Funkcyjnymi do obsługi IQ-R Safety CPU.