Bateria w sterowniku FX2N

Bateria w sterowniku FX2N

Wymiana baterii F2-40BL

Wyłącz zasilanie sterownika PLC. Zdejmij górną pokrywę (Z) ze sterownika PLC. Wyjmij baterię z uchwytu - odłącz i wymień.
(Czynność tę należy wykonać w ciągu 20s, jeśli nie chcemy utracić bieżących danych przechowywanych w pamięci RAM sterownika PLC).
Załóż ponownie baterię i pokrywę.

- W przypadku korzystania z modułu rozszerzeń, upewnij się, że przewód akumulatora nie dotyka   obudowy lub innych cześci modułu.

- Wymiana akumulatora wymaga od użytkownika sprawdzenia integralności danych, takich jak program      sterownika PLC (gdy pamięć EPROM lub kaseta EEPROM nie jest dołączona). Latched (podtrzymywane      bateryjnie) wartości urządzeń i wartości RTC. Przed przełączeniem sterownika PLC w tryb RUN należy      upewnić się, że operacja jest bezpieczna.

- Jeśli dane podtrzymywane ateryjnie nie są stałe co do "zatrzaśniętych" wartości, wyczyść zatrzaśnięte     (zapisane na bateriach) urządzenia i prześlij dane ponownie.
 ponownie. W razie potrzeby ponownie ustaw wartości RTC i wartości domyślne.