Konserwacja i przeglądy PLC

Konserwacja i przeglądy PLC

Aby utrzymać sterownik PLC w optymalnym stanie, należy codziennie lub okresowo przeprowadzać następujące przeglądy:

Codzienna kontrola:
Codziennie przeprowadzaj poniższe kontrole.



Kontrola okresowa:
Poniższe kontrole należy przeprowadzać raz lub dwa razy na 6 miesięcy do roku.
Kontrole należy przeprowadzać również po zmianie lokalizacji, modyfikacji urządzeń lub wymianie okablowania.



Żywotność styków przekaźnika różni się znacznie w zależności od rodzaju użytego obciążenia. Należy pamiętać, że obciążenia generujące odwrotną siłę elektromotoryczną (SEM) lub maksymalny prąd mogą powodować słaby kontakt lub zgrzewanie styków, co może prowadzić do znacznego skrócenia ich żywotności.