Logowanie na sterowniku MELSEC-WS

Logowanie na sterowniku MELSEC-WS

W przypadku sterowników WS "Safety" pierwsze połączenie i wgranie projektu wymaga od użytkownika zalogowania się na odpowiedni poziom dostępu. 

Domyślne parametry logowania:

User Level: Administrator
Password: MELSECWS