Monitorowanie stanu serwowzmacniacza MR-J4-A za pomocą wyjść analogowych

Monitorowanie stanu serwowzmacniacza MR-J4-A za pomocą wyjść analogowych

Stan serwonapędu MR-J4-A może być wyprowadzony na dwa wyjściowe kanały analogowe. Za ich ustawienie odpowiadają parametry [Pr. PC14] i [Pr. PC15].


 

[Pr. PC39] i [Pr. PC40] mogą być używane do ustawiania offsetów napięć wyjściowych. Zakres ustawień offsetów mieści się w przedziale od -9999 mV do 9999 mV.Konfuguracja serwowzmacniacza jest fabrycznie ustawiona tak, aby aktualna prędkość była wyprowadzana do MO1 (monitor analogowy 1), a moment obrotowy do MO2 (monitor analogowy 2). Ustawienie to można zmienić zgodnie z poniższą listą poprzez ustawienie parametrów [Pr. PC14] i [Pr. PC15]. Poniżej opis poszczególnych parametrów.


 


Poniżej także schemat podłączenia wyjść analogowych do czujnika.

Jako uzupełnienie poniżej schemat blokowy układu pomiarowego serwowzmacniacza MR-J4-A: