Obciążalnośc wyjść przekaźnikowych sterowników serii FX5

Obciążalnośc wyjść przekaźnikowych sterowników serii FX5

Sterowniki FX5U, FX5UJ oraz FX5UC posiadają wyjścia przekaźnikowe, które mogą posłużyć do załączania funkcjonalności obwodów, które posiadają inny potencjał niż sterownik PLC. (izolacja różnych poziomów napięcia).

Poniżej przedstawiono maksymalne obciążalności prądowe wyjść w poszczególnych sterownikach IQ-F.W przypadku obwodów przekaźnikowych istnieje dolna granica zadziałania, która w przypadku serii FX5 wynosi 2mA prądu (wartośc referencyjna bez tętnień).