Porównanie funkcjonalności modułów Motion/Simple Motion

Porównanie funkcjonalności modułów Motion/Simple Motion

Rozpoczynając pracę nad nową aplikacją wykorzystującą osie serwo musimy podjąć szereg decyzji, między innymi:
  • typ sterowania (PLC kompaktowe/modułowe, model sterownika)
  • model wykorzystywanego modułu Motion/Simple Motion
  • model serwowzmacniacza i silnika
  • metoda komunikacji PLC-serwo
W dokonaniu tych wyborów bardzo pomocna może się okazać odpowiednia dokumentacja i katalogi, jednak zbiór takich informacji "w pigułce" można też znaleźć w formie przystępnej tabeli na naszej stronie internetowej:

Znajdziemy tam porównanie dostępnych modeli sprzętu Mitsubishi Electric i zaawansowanych funkcji sterowania serwonapędami dostępnych w danych konfiguracjach.