Rozszerzenie rejestrów w sterownikach IQ-R

Rozszerzenie rejestrów w sterownikach IQ-R

Podczas wykonywania złożonych projektów zachodzi koniecznośc alokacji przydzielonych rejestrów lub zwiększenie ich całkowitej ilości np. aby przechowywać dane nastaw procesów, które są nadzorowane.

Dokonanie modyfikacji odbywa się w programie GX Works 3 poprzez zakładkę CPU parameters wybranego modułu CPU. Ręcznie wpisujemy odpowiednią wartość w Device Area Capacity.Jeżeli mają być to dane przechowywane typu Latch, w Device Setting dokonujemy przydziału odpowiednich zakresów pamięci odpowiadające konkretnym, rodzajom rejestrów.

Należy zwrócić uwagę aby łączna suma wszystkich rejestrów była równa lub mniejsza od całkowitej wartości ich przydziału, w przeciwnym wypadku zwrócony zostani błąd złego przypisania wartości.Maksymalne wartości przydziału zależą od rodzaju CPU w sterowniku oraz ewentualnych kart rozszerzających pamięc. Poniżej przedstawiono wartości dla konfiguracji sterowników serii IQ-R.