Simple Motion - metoda bazowania a czujniki

Simple Motion - metoda bazowania a czujniki

Wykorzystując sterowanie serwonapędami przy użyciu modułu Simple Motion, mamy do dyspozycji kilka metod bazowania:

W zależności od wykorzystanej metody bazowania, jego poprawne przeprowadzenie może wymagać różnego rodzaju czujników:


W sytuacji, gdy nasza aplikacja nie obejmuje czujników lub nie są one jeszcze podłączone, należy wykorzystać metodę Data set method.

Szczegółowy opis każdej z metod bazowania można znaleźć w manualu: