Wartości początkowe zmiennych podtrzymywanych IQ-R

Wartości początkowe zmiennych podtrzymywanych IQ-R

Ustawienie początkowych wartości zmiennych tylko przy wgraniu programu do sterownika. Możemy wykorzystać rejestry podtrzymywane z zakresu ustawionego w parametrach latch (1):Jeśli zmienne podtrzymywane są ustawione np. w strukturze, gdzie istnieją elementy niepodtrzymywane, wtedy należy ustawić zwykły typ var_global i wyłączyć opcję "Check the Consistency of Global Label":Następnie w zakładce Device Memory ustawiamy wartości rejestrów. Wgranie wartości realizujemy albo przez opcję Write Selected Range (tylko zaznaczone rejestry), albo przy standardowym wgrywaniu do PLC z zaznaczonym Device Memory (nadpisanie wszystkich rejestrów):