Wymuszanie automatycznej wartości wejść serwowzmacniacza

Wymuszanie automatycznej wartości wejść serwowzmacniacza

Czasem pojawia się potrzeba przetestowania serwowzmacniacza, gdy nie zostały jeszcze do niego podłączone niektóre sygnały (lub ich podłączenie w ogóle nie jest planowane). Taka sytuacja może doprowadzić np. do błędu E6.1 wynikającego z braku sygnału na wejściach EM1/EM2:W takim przypadku, jeżeli chcemy, by serwowzmacniacz automatycznie przyjmował stan wysoki na danym wejściu, możemy skorzystać z okna Auto ON Setting dostępnego z poziomu parametrów Digital I/O w programie MR Configurator2:Ten sam efekt można uzyskać, ustawiając ręcznie odpowiednią wartość parametru PD01: