Złącze CN8 serwowzmacniacza - zworka STO

Złącze CN8 serwowzmacniacza - zworka STO

Serwowzmacniacze wyposażone w funkcję STO (Safe Torque Off) wymagają podania sygnału na dedykowane dla tej funkcji wejście, by możliwe było wprawienie osi w ruch. W przypadku braku takiego sygnału zostanie wystawiony alarm 95 - STO Warning.

W przypadku, gdy funkcja STO nie ma być wykorzystywana, konieczne jest podanie tego sygnału przy użyciu zworki wpinanej do złącza CN8 serwowzmacniacza:


Zworka taka jest standardowo dołączana do serwowzmacniacza. W razie jej zagubienia można też ją jednak zakupić jako odrębny produkt.