Technical Support | Mitsubishi Electric FA for CEE

Contact us

Need our direct support? Send us a ticket and we will get back to you.


  • Recent Topics

  • Sortowanie z RV-3SB

   Dzień dobry, Tworzę projekt uczelniany z wykorzystaniem robota RV-3SB połączonego z CR2B-574. Za pomocą tych podzespołów wykonuje system sortowania z wykorzystaniem kolorów. W oprogramowaniu MATLAB stworzyłem program, który z użyciem kamerki USB rozpoznaje
  • fx5u-80mr/ds. Zwiększenie ilości dostepnych rejestrów D

   Witam. Próbuję zwiększyć ilość rejestrów D. W tej chwili jest 8000. Ponoć można nawet dwukrotnie. Z bitami M się udało a z rejestrami nie. W załączeniu screen. Pozdrawiam.
  • Simple CPU communication - różne sterowniki

   Dzień dobry, piszę z pytaniem o Simple CPU communication. Chciałbym połączyć kilka różnych sterowników Mitsubishi w taki sposób, aby przesyłały one swoje rejestry do jednego sterownika FX5U-32M. Sterowniki to: LCPU Q06HCPU (z modułem QJ71E71-100), FX3U-80M
  • FX5 - MODBUS RTU Z FR-E840-0095-4-60 oraz INOVANCE IS620

   Witam, W związku z powszechnym brakiem sprzętu jestem zmuszony zasterować falownikami i serwami przez FX5 z modbusem RTU. Problem w tym, że nigdy nie pracowałem z sieciami tego typu. Z manuala od falowników FR-E800 wynika, że tam sterowanie odbywa się
  • FX5-ENET/IP - STEROWANIE WYSPĄ ZAWOROWĄ METALWORK EB80

   Witam serdecznie, Mam sterownik FX5 z dodatkową kartą dla sieci Ethernet/IP. Nawiązałem już komunikację z wyspami Wejść Turcka, każda wyspa ma po 16 wejść, więc tutaj sprawa była prosta. Jak sobie poradzić, kiedy mam do zasterowania wyspę zaworową, w
  • Struktury ; var_global / var_global_retein

   Dzień dobry, czy w danych typu struktura (sterownik fx5u)możemy mieszać typy zmiennych podtrzymywane i niepodtrzymywane foto jn. Przy takim ustawieniu adresów przy kompilacji wyrzuca taki error. No. Result Data Name Category Content Error Code 1 Error
  • Jak połączyć linie w GXworks2?

   Nie można połączyć linii w simple ladder wstawiając linie pionową. Edytor programu w GXWorks 2 zamiast połączyć linie przesuwa ją w dół. Co moze być przyczyną?  
  • Przeszukiwanie rejestrów PLC

   Witam Nie znalazłem w manualach jakiejś dedykowanej instrukcji do przeszukania zakresu rejestrów dla FX5 (np. D100 do D150 w poszukiwaniu tego, który zawiera dajmy na to liczbę 1234). Robię to pętlą inkrementując indeks "Z" ale jest albo mało wydajna
  • Falownik FR-e800 jako technology object w TIA-Portal.

   Dzień dobry, Falownik z serii FR-E800 komunikuję się z sterownikiem Siemens S1211 poprzez Profinet (Telegram 1). W TIa portal dodaję technology object TO_PositioningAxis, w trakcie konfiguracji bez problemu wybieram drive FR-E800 (PROFIdrive) oraz wcześniej
  • Logowanie na sterowniku MELSEC-WS

   W przypadku sterowników WS "Safety" pierwsze połączenie i wgranie projektu wymaga od użytkownika zalogowania się na odpowiedni poziom dostępu.  Domyślne parametry logowania: User Level: Administrator Password: MELSECWS
  • Zmiana wartości grup rejestrów PLC - FMOV

   Żądana funkcja to FMOV.  Podajemy trigger wywołania, liczbę jaką chcielibyśmy wpisać do danych rejestrów, liczbę rejestrów do nadpisania i pierwszy rejestr, który chcemy nadpisać.  Oznacza to, że wartość 0 zostanie przypisana od rejestru D200 oraz następnych
  • Zachowanie osi serwo po najechaniu na krańcówkę w trakcie bazowania

   W trakcie bazowania osi serwo możliwa jest sytuacja, w której ruch zostaje rozpoczęty już za wykorzystywanym do wykrycia pozycji bazowej czujnikiem, przez co przed jej odnalezieniem bazowana oś może dojechać do czujnika krańcowego. W takiej sytuacji możliwe
  • Modele CAD programowalnych kontrolerów MELSEC

   W projektowaniu systemów wykorzystujących sterowniki PLC pomocne może być wykorzystanie plików CAD (zarówno 2D, jak i 3D), dostępnych na naszej stronie internetowej: https://www.mitsubishielectric.com/fa/download/cad/cnt/plc/plcr/cpu/index.html Do wyboru
  • Czyszczenie Latch(1) oraz Latch(2) w PLC

   Każdą pamięć można zainicjować i wyzerować za pomocą narzędzia inżynierskiego GX Works 3 zainstalowanego na PC z podłączonum sterownikiiem PLC. Aby wykonać procedurę należy przejśc do zakładki Online -> CPU Memory Operation. A następnie zaznaczyć obszary
  • Suma kontrolna dla całego programu

   Witam,  Korzystamy z sterowników FX5 i chcielibyśmy zrobić coś w rodzaju sumy kontrolnej dla całego programu, która pozwoliłaby nam wykryć zmianę oprogramowania na sterowniku. Wyobrażam to sobie jako funkcję która wylicza sumę kontrolną i porównuje ją
  • MR-J4-TM - zmiana typu komunikacji Profinet/EtherCAT/EtherNet/IP

   Serwowzmacniacze serii MR-J4-TM są dostępne w trzech wariantach, różniących się wykorzystywanym protokołem komunikacyjnym: MR-J4-20TM-PNT - Profinet MR-J4-20TM-EIP - EtherNet/IP MR-J4-20TM-ECT - EtherCAT W warstwie samego serwowzmacniacza są to identyczne
  • Modele CAD silników i serwowzmacniaczy

   W projektowaniu systemów wykorzystujących serwonapędy pomocne może być wykorzystanie plików CAD (zarówno 2D, jak i 3D), dostępnych na naszej stronie internetowej: https://www.mitsubishielectric.com/fa/download/cad/drv/servo/servo_motor/hkkt.html Do wyboru
  • Mapowanie parametrów MR-JE-10-C do odczytu przez CC-Link IE Field Basic

   Dzień  dobry, chciałbym zapytać, czy istnieje możliwość odczytu poprzez CC-Link dodatkowych parametrów ze sterownika serwowzmacniacza MR-JE-10-C, które nie są domyślnie przypisane do rejestrów RWw/RWr w odniesieniu do dokumentu "MR-JE-_C SERVO AMPLIFIER
  • Memory Plug dla MELSEC-WS Safety PLC

   Zapisywanie parametrów i projektów z programu Setting and Monitoring Tool do gniazda pamięci w module CPU - dzięki temu unikamy koniecznoości przepisywania parametrów i programów po wymianie modułu CPU. Istnieją dwa różne warianty wtyczki pamięci, które
  • Konserwacja i przeglądy PLC

   Aby utrzymać sterownik PLC w optymalnym stanie, należy codziennie lub okresowo przeprowadzać następujące przeglądy: Codzienna kontrola: Codziennie przeprowadzaj poniższe kontrole. Kontrola okresowa: Poniższe kontrole należy przeprowadzać raz lub dwa razy
  • Ignorowanie braku urządzenia w sieci

   Jeśli chodzi o ignorowanie braku urządzenia w sieci, to są na to dwie metody. Pierwsza to "Reserved Station". Możemy dodać urządzenie jako "Reserved Station" i uruchomić sieć bez obecności tego urządzenia i nie generując żadnego błędu. Następnie chcąc
  • Czas odpowiedzi wyjść cyfrowych FX5

   Wyjścia cyfrowe PLC: Wyjścia modułów rozszerzeń PLC:
  • Logika sink/source złącz serwowzmacniacza

   Złącza sygnałowe serwowzmacniaczy działać mogą w trybie logiki source (stan logiczny TRUE odpowiadający napięciu 24VDC) oraz source (stan TRUE odpowiadający zwarciu do zera). Wybrany typ logiki wynika z sygnałów podanych na złącza DICOM/DOCOM wzmacniacza.
  • Zasilanie jednofazowe serwowzmacniaczy MR-JE

   Serwowzmacniacze serii MR-JE o mocy do 2kW (MR-JE-10x - MR-JE-200x) można uruchomić z zasilaniem jednofazowym. Występuje jednak różnica w wykorzystywanych do podłączenia zasilania złączach. W modelach o mocy do 1kW (MR-JE-10x - ME-JE-100x) zasilanie należy
  • Zasilanie jednofazowe serwowzmacniaczy MR-J4

   Serwowzmacniacze serii MR-J4 o mocy do 2kW (MR-J4-10x - MR-J4-200x) można uruchomić z zasilaniem jednofazowym. Należy je podłączyć do złączy L1 i L3 serwowzmacniacza. Należy zwrócić szczególną uwagę w sytuacji, gdy serwowzmacniaczem serii MR-J4 zastępujemy
  • Ustawienie PWM dla szybkich I/O na FX5

   Konfiguracja szybkich wejść / wyjść w sterowniku FX5 jako sygnał modulacji szerokości impulsów. Wybieramy odpowiednnio: Navigation -> Parameter -> FX5UCPU (lub aktualnie wybrany) -> Module Parameter -> High Speed I/O, następnie Output Function -> PWM
  • Zerowanie pamięci Latch w sterowniku IQ-F

   Pamięć Latch w serii FX5 można wyczyścić np. z użyciem zakładki Device Memory - wystarczy zaznaczyć odpowiedni zakres rejestrów i wykonać komendę Write Selected range. Niezbędne do tego jest oprogramowanie GX Works 3. ​   Innym sposobem jest użycie opcji
  • Wyświetlanie zdjęć na panelu GOT SIMPLE pobieranych z urządzenia zewnętrznego (np. karty pamięci SD)

   Czy możliwe jest pobieranie i wyświetlanie na panelu operatorskim zdjęć zapisanych na zewnętrznych nośnikach pamięci? Zdjęcia części montowanych w kolejnych etapach składania urządzenia na stanowisku montażowym powinny być pobierane z zewnętrznego urządzenia,
  • Dobór filtra EMC dla serwowzmacniaczy

   W celu zapewnienia odpowiednich właściwości elektromagnetycznych instalacji zawierającej serwonapędy oraz dla spełnienia obowiązujących w tym zakresie norm, Mitsubishi Electric zaleca dobór odpowiedniego dla danego układu filtra EMC. Model stosowanego
  • Simple Motion - metoda bazowania a czujniki

   Wykorzystując sterowanie serwonapędami przy użyciu modułu Simple Motion, mamy do dyspozycji kilka metod bazowania: W zależności od wykorzystanej metody bazowania, jego poprawne przeprowadzenie może wymagać różnego rodzaju czujników: W sytuacji, gdy nasza
  • Wymuszanie automatycznej wartości wejść serwowzmacniacza

   Czasem pojawia się potrzeba przetestowania serwowzmacniacza, gdy nie zostały jeszcze do niego podłączone niektóre sygnały (lub ich podłączenie w ogóle nie jest planowane). Taka sytuacja może doprowadzić np. do błędu E6.1 wynikającego z braku sygnału na
  • Bateria w sterowniku serii Q

   Procedura instalacji akumulatora Q6BAT Złącze akumulatora w Q6BAT jest odłączone podczas transportu. Podłącz złącze w następujący sposób. Model podstawowy QCPU Model wysokowydajny QCPU, procesor CPU, redundantny CPU i model uniwersalny QCPU Gdy bateria
  • Bateria w sterowniku FX2N

   Wymiana baterii F2-40BL Wyłącz zasilanie sterownika PLC. Zdejmij górną pokrywę (Z) ze sterownika PLC. Wyjmij baterię z uchwytu - odłącz i wymień. (Czynność tę należy wykonać w ciągu 20s, jeśli nie chcemy utracić bieżących danych przechowywanych w pamięci
  • Bateria w sterowniku IQ-F FX5U

   Ustawianie opcjonalnego akumulatora za pomocą narzędzia inżynierskiego GX Works 3 Należy pamiętać, że akumulator nie tworzy kopii zapasowej danych, jeśli nie zostanie wprowadzone następujące ustawienie. Należy wybrać okno Navigation -> Parameter -> FX5UCPU
  • Uruchamianie projektu na GOT & PLC ze wspólnej karty SD

   Zachodzi potrzeba stworzenia kilku projektów dla odrębnych urządzeń na wspólnej karcie SD.  Stworzenie osobnych projektów na panel GOT: https://www.fasupportme.com/portal/en/kb/articles/boot-from-sd-card-to-got Oraz na PLC: https://www.fasupportme.com/portal/en/kb/articles/downloading-program-from-sd-memory-card-to-plc-pl
  • Zasilanie hamulca osi serwo

   W przypadku stosowania osi serwo z hamulcem elektromagnetycznym, istotne z punktu widzenia jego poprawnego i bezpiecznego działania jest odpowiednie zasilanie. Zgodnie z ostrzeżeniami podanymi w dokumentacji, nie należy wykorzystywać do zasilania układu
  • Monitorowanie stanu serwowzmacniacza MR-J4-A za pomocą wyjść analogowych

   Stan serwonapędu MR-J4-A może być wyprowadzony na dwa wyjściowe kanały analogowe. Za ich ustawienie odpowiadają parametry [Pr. PC14] i [Pr. PC15].   [Pr. PC39] i [Pr. PC40] mogą być używane do ustawiania offsetów napięć wyjściowych. Zakres ustawień offsetów
  • Adapter RS422 dla FX5U - GOT2000

   Dedykowany adapter do komunikacji po RS422 z panelem operatorskim GOT2000 z wykorzystaniem żeńskiego złącza MINI-DIN 8-pin. Poniżej zamieszczona została specyfikacja techniczna przejściówki. Dołączona zotała także lista przewodów realizujących połąc
  • Bloki Funkcyjne dla IQ-R Safety CPU

   Bloki funkcyjne do iQ-R Safety dostępne są domyślnie w nowszych wersjach oprogramowania GXWorks3, link do pobrania najnowszej wersji GXWorks3: https://www.fasupportme.com/portal/en/kb/articles/software-overview-version-links Można również spróbować manualnie
  • FX5UC - Wznowienie logowania po zatrzymaniu

   Witam. Czy w przypadku zatrzymania logowania (stop) lub wystąpieniu błędów (error) można wznowić logowanie inaczej niż przy pomocy CPU Module Logging Configuration Tool? Czy istnieją jakieś rejestry specjalne pozwalające w programie sterownika kasować
  • Recent Articles

  • Determination of PID parameters using table method

   W dokumencie opisane są tabelaryczne metody doboru nastaw w oparciu o model inercyjny pierwszego rzędu. Parametry modelu wyznaczane są z użyciem narzędzia Realtime Monitor Function Summary: This document describes PID tuning using step response ...
  • iQ-F PID controller function block

   This article describes implementation of a PID instruction inside a function block for iQ-F PLC. Ten artykuł opisuje blok funkcyjny dla sterownika iQ-F implementujący instrukcję PID. 1. Function Block This function block is a iQ-F PID instruction ...
  • iQ-F PWM outputs controler for PID temperature regulation

   This article describes the function block to control heating/cooling outputs with PWM for temperature control using PID Ten artykuł opisuje blok funkcyjny do sterowania wyjściami grzania/chłodzenia wykorzystując PWM dla kontroli temperatury poprzez ...
  • Maps system requirements (data sheet)

   Summary: In the attached files you will find a data sheet with the system requirements of the Maps Scada system.
  • DIGITAL: Maps driver list

   Summary: In the attachment you can download a sheet in which you can find information about the drivers for Scada Adroit Maps.
  • Popular Articles

  • Modbus TCP on Build-in Ethernet port in iQ-F and iQ-R - Predefined Protocol

   This document describes the configuration of Modbus TCP communication on a bulit-in Ethernet port with STLite (750-352).  Wersja w j. polskim dostępna w załączniku Configuration Ethernet connection In Gx Works 3, open the embedded Ethernet port ...
  • PLC and PC communication via SLMP Protocol

   Overview of document Overview of PC and PLC communication via SLMP The purpose of this document is to provide simple solution for PC and PLC communication via SLMP.  A the beginning, there will be presented how to set communication parameters in GX ...
  • INV - FR-E800 - How to inverter control by iQ-R over CC-Link IE Field Basic

   This article how to set up CC-Link IE Field Basic connection between iQ-R PLC and FR-E800 inverter. It also presents ready to use function blocks to realize basic control, read inverter monitors as well as read and write FR-800 parameters through the ...
  • Webinars - where to find?

   Most of our remote meeting were conducted in Polish, however many of them have also materials available in other languages. Feel free to contact us in order to obtain them. All data, recordings, and discussions related to our webinars can be found on ...
  • How to control FR-E800-E by iQ-R over CC-Link IE TSN

   This article how to set up CC-Link IE TSN connection between iQ-R PLC and FR-E800 inverter. It also presents ready to use function blocks to realize basic control, read inverter monitors as well as read and write E800 parameters through the network.  ...

  Knowledge Base

  Welcome to SupportME knowledge base.

  Knowledge Base contains more than 300 valuable articles. Amount of articles is continuously growing.
  If you want to use this content, please register using 'Sign In' button.
  That takes just 1 minute and gain access to knowledge base and community.

   GDPR / RODO

   Mitsubishi Electric Europe B.V. uses personal information about our customers and suppliers to operate our business and provide services in accordance with our Privacy Policy available on link: https://pl3a.mitsubishielectric.com/fa/pl/copyright/privacy