Połączenie zdalne przez VPN ze sterownikiem PLC programowanym w środowisku GX Works 3 (IQ-F IQ-R)

Połączenie zdalne przez VPN ze sterownikiem PLC programowanym w środowisku GX Works 3 (IQ-F IQ-R)

The article describes remote connection method via VPN with IQ-R and IQ-F programmable controller (GX Works 3)
Artykuł opisuje podłączenie zdalne z VPN do sterowników serii IQ-R i IQ-F (GX Works 3)

1) Projekt na PLC

Utwórz program na sterownik PLC, który będzie zawierać następujące ustawienia w zakładce External device configuration:
Do konfiguracji należy wprowadzić MELSOFT Connection Module, co umożliwi zdalne połączenie softu ze sterownikiem  Program wgrać do sterownika

2) Zdalne połączenie 

W zakładce Connenction destination kliknij dwukrotnie Ethernet Board i wypierz adapter sieciowy swojego punktu dostępu Kliknij dwukrotnie PLC Module, prowadź IP sterownika i zatwierdź OKAdres IP pojawi się w szarym polu. Kliknij dwukrotnie No Specification i ustaw Timeout połączenia na wartość około 60-70 sekund.
Połączenie przez VPN potrzebuje więcej czasu na nawiązanie niż połączenie bezpośrednie. Zatwierdź OK i wybierz Connection Test GX works 3 korzysta ze standardu ICMP. Jeżeli nie udało się nawiązać połączenia sprawdź, czy PLC jest widoczny w sieci (Command window - ping).
Sterownik musi być widoczny w sieci, żeby GX Works połączył się z nim. Jeżeli nie jest widoczny, sprawdź ustawienia VPN