RJ71EIP91 - Ethernet/IP connection with NZ2FT-EIP

RJ71EIP91 - Ethernet/IP connection with NZ2FT-EIP

Artykuł opisuje połączenie modułu  RJ71EIP91 (master ethernet/IP) z couplerem NZ2FT-EIP (slave ethernet/IP) za pomocą komunikacji Class1 i Class3/UCMM

The article describes connection of  RJ71EIP91 (master ethernet/IP) with coupler NZ2FT-EIP (slave ethernet/IP) using Class1 and Class3/UCMM communication


1) GX Works 3

Profil modułu RJ71EIP91 jest automatycznie rejestrowany do GX Worksa 3 automatycznie po instalacji konfiguratora Ethernet/IP

2) Konfigurator Ethernet/IP  dla RJ71EIP91


Dodawanie pliku EDS

Wybrać plik EDS. Plik EDS couplera NZ2FT-EIP znajduje się w folderze instalacyjnym Ethernet/IP Configuration Tool for RJ71EIP91Dodawanie urządzenia do konfiguracji

Plik przeciągnąć z Device Library i upuścić w oknie konfiguracji, następnie wprowadzić adres IPDruga metoda, to odczytanie konfiguracji online


Wgranie konfiguracji jest możliwe w trybie online. [File]-[Download]
Download - wgranie konfiguracji do modułu
Upload - pobranie konfiguracji z modułu3) Konfiguracja NZ2FT-EIP przez Web Server

Otworzyć przeglądarkę z uprawnieniami administratora, połączyć się przewodem USB z modułem. W pole wyszukiwania wpisać numer IP portu USB - domyślnie 192.168.5.202.
Zmienić IP configuration na Static, wprowadzić IP.
Zatwierdzić zmianyDo zatwierdzenia zmian konieczne jest wpisanie hasła. Hasło domyślne:4) Projekt w GX Works 3


Moduł obsługuje rodzaje komunikacji Explicit (bez otwierania połączenia Class 1) i Implicit (z otworzeniem połączenia UCMM)Do realizacji komunikacji cyklicznej (Implicit) można wykorzystać wbudowane bloczki w GX Works 3.
Poniżej bloki użyte w programie (przykład w załączniku Class1_project)W celu skomunikowania się bez otwierania połączenia UCMM należy podać numer klasy, instancji i atrybutu, który chcemy  odczytać/nadpisać i wystawić request 
Wybór operacji określa service code (przykład w załączniku UCMM_project)

Komunikację UCMM można wyzwolić także z konfiguratora EIP z zakładki Network - Online action