Czyszczenie Latch(1) oraz Latch(2) w PLC

Czyszczenie Latch(1) oraz Latch(2) w PLC

Każdą pamięć można zainicjować i wyzerować za pomocą narzędzia inżynierskiego GX Works 3 zainstalowanego na PC z podłączonum sterownikiiem PLC.Aby wykonać procedurę należy przejśc do zakładki Online -> CPU Memory Operation.A następnie zaznaczyć obszary pamięci do wyczyszczenia.
Czyszczenie tylko latch 1 odbywa się przez latch clear. Do osobnego czyszczenia latch 2 nie ma funkcji.

Dokładny opis znajduje się w rozdziale 3.3. Memory Operation dołączonej instrukcji.