Logika sink/source złącz serwowzmacniacza

Logika sink/source złącz serwowzmacniacza

Złącza sygnałowe serwowzmacniaczy działać mogą w trybie logiki source (stan logiczny TRUE odpowiadający napięciu 24VDC) oraz source (stan TRUE odpowiadający zwarciu do zera). Wybrany typ logiki wynika z sygnałów podanych na złącza DICOM/DOCOM wzmacniacza. Jeżeli chcemy, by wejścia były wysterowywane sygnałem 24VDC, na złącze DICOM podajemy sygnał zerowy i odwrotnie. W przypadku wyjść dla sygnału logicznego TRUE wystawiany będzie sygnał podłączony do złącza DOCOM.

Poniżej schematy na przykładzie serwowzmacniaczy MR-JE-A.