Ustawienie PWM dla szybkich I/O na FX5

Ustawienie PWM dla szybkich I/O na FX5

Konfiguracja szybkich wejść / wyjść w sterowniku FX5 jako sygnał modulacji szerokości impulsów.

Wybieramy odpowiednnio: Navigation -> Parameter -> FX5UCPU (lub aktualnie wybrany) -> Module Parameter -> High Speed I/O, następnie Output Function -> PWM -> Detailed Settings.

Pojawi się okno z podstawowymi parametrami, gdzie przypisujemy wyjście PLC dla modulacji oraz jej charakterystykę.Załącznik zawiera przykładowy projekt dla sterownika FX5 stworzony w programie GX Works 3.