Zachowanie osi serwo po najechaniu na krańcówkę w trakcie bazowania

Zachowanie osi serwo po najechaniu na krańcówkę w trakcie bazowania

W trakcie bazowania osi serwo możliwa jest sytuacja, w której ruch zostaje rozpoczęty już za wykorzystywanym do wykrycia pozycji bazowej czujnikiem, przez co przed jej odnalezieniem bazowana oś może dojechać do czujnika krańcowego. W takiej sytuacji możliwe są dwa zachowania serwonapędu:
  • automatyczne "odbicie" osi od krańcówki i kontynuacja bazowania z ruchem w przeciwnym kierunku
  • przerwanie bazowania i zatrzymanie osi z alarmem
W przypadku części rozwiązań Simple Motion (np. moduły RD77MS) dla każdej wybranej metody bazowania możemy wskazać, jak ma się zachować oś po napotkaniu krańcówki. Odpowiada za to parametr 48 HPR retry:


W pozostałych przypadkach (np. serwowzmacniacze operujące w sieci CC-Link IE Field Basic) zachowanie w przypadku najechania na krańcówkę jest zależne od wybranej w MR Configurator2 metody bazowania. W celu jej sprawdzenia należy odwołać się do opisu poszczególnych metod w dokumentacji danego modelu serwowzmacniacza. Znaleźć tam można rysunki opisujące zachowanie danej osi (poniżej przykład z dokumentacji wzmacniaczy MR-J4-GF).