Zasilanie hamulca osi serwo

Zasilanie hamulca osi serwo

W przypadku stosowania osi serwo z hamulcem elektromagnetycznym, istotne z punktu widzenia jego poprawnego i bezpiecznego działania jest odpowiednie zasilanie.

Zgodnie z ostrzeżeniami podanymi w dokumentacji, nie należy wykorzystywać do zasilania układu hamulca tego samego źródła zasilania, które dostarczane jest do samego serwowzmacniacza. Należy zastosować odrębny zasilacz dla samego układu hamującego: