Zmiana wartości grup rejestrów PLC - FMOV

Zmiana wartości grup rejestrów PLC - FMOV

Żądana funkcja to FMOV. 

Podajemy trigger wywołania, liczbę jaką chcielibyśmy wpisać do danych rejestrów, liczbę rejestrów do nadpisania i pierwszy rejestr, który chcemy nadpisać. Oznacza to, że wartość 0 zostanie przypisana od rejestru D200 oraz następnych 20 rejestrów włącznie.

Przykład użycia: 
1) Widoczna grupa rejestrów z przypisanymi wartościami.


2) Grupa rejestrów z przypisaną wartością zadeklarowaną w bloku funkcyjnym FMOV